Plyn

Vykonávam montáže a opravy vnútorných rozvodov plynu.

Po inštalácii nového plynovodu alebo jeho úprave a tiež po montáži plynových spotrebičov zaisťujú tlakovú skúšku a revíziu plynu.

Vykonávam odstraňovanie úniku plynu v domácnostiach.

Plyn

plyn